First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge

Prepaid

Zahvaljujući svom globalnom iskustvu i stručnosti, First Data ima ceo asortiman fleksibilnih rešenja koja pomažu firmama da razmotre pripejd mogućnost. Naša rešenja uključuju Open Loop i Closed Loop, kao i programe sa ograničenim izvršavanjem za proizvode sa privatnim imenom koji kontrolišu prihvatanje trgovca bez potrebe za novim distributivnim kanalima.


Pored novih proizvoda i kanala sticanja, First Data nudi i usluge bez naziva, preprodaje i BIN sponzora, obezbeđujući brzu dostavu pripejd programa koje traži vaš klijent. Obim naših usluga kreće se od dizajna programa, dizajna i upravljanja plastičnim karticama do obrade transakcija, izveštavanja i usluga klijentima omogućujući potpunu i sveobuhvatnu uslugu pružanja podrške za uspešno uvođenje vašeg pripejd programa.


Pripejd programi First Data pomažu Vam da ostvarite rast prihoda uz značajno smanjenje administrativnih troškova i nuđenje novih i sveobuhvatnih proizvoda krajnjim korisnicima. Firme mogu da prihvate inovativne mogućnosti prodaje, odrede nova tržišta koja žele da osvoje i steknu nove klijente.

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100