First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge

POS Terminali i Bankomati (ATM)

POSnet

POSnet je koncept, u okviru koga First Data pruža usluge vezane za prihvatanje kartica od strane trgovaca na EFT POS terminalima. Proces započinje odabirom odgovarajućeg modela POS terminala, nastavlja se njegovom isporukom i obezbeđenjem potrebne infrastrukture za procesiranje bezgotovinskih plaćanja, obukom osoblja, podrškom za trgovce, sve do rešenja administrativnog dela procesa i vanrednih situacija. Sve nabrojane usluge dolaze sa jednog mesta, tako da klijent (npr. banka) može da usmeri svoje napore na osnovno poslovanje (u ovom slučaju pružanje finansijskih usluga) i prepusti operativni deo nama. POSnet koncept obuhvata rešenja za male trgovce sve do velikih integrisanih sistema, kao što su hipermarketi, benzinske pumpe ili sistemi multinacionalnih trgovina.
atm

ATM Monitoring

ATM monitoring uključuje:
  • Monitoring - monitoring stanja svih ATM-ova banke nezavisno od njihove vrste i lokacije
  • Dispatching - generisanje i slanje poruka u dogovorenoj formi o stanju onih ATMova na koje bi trebalo obratiti pažnju. Ove poruke se šalju osobama odgovornim za eliminaciju nefunkcionalnih uslova i za osiguranje pravilnog rada ATM-ova
  • Reporting - generisanje i slanje izveštaja i statistika o stanje ATMova u okviru dogovorenog vremena i u odgovarajućem obliku
  • Arhiviranje i logovanje poruka

First Data Vam predstavlja tzv. Single Point of Contact sistem, koji predstavlja jedinu kontaktnu tačku u odnosu sa bankom i odgovoran je za osiguranje pravilne i pravovremene informacije i koordinaciju svih uključenih subjekata u okviru banke i van nje.

WEB Rešenja za ATM i Info Kioske

Moderne informacione i komunikacione tehnologije omogućavaju ne samo autorizaciju platnih transakcija, već i implementaciju čitavog niza novih usluga koje se nude klijentima (bankama), npr.:
  • Realizacija funkcije CRM-a - Menadžera za odnose sa klijentima putem ATM mreže - distribucija poruka banke njenim klijentima (obaveštenja, informacije o novim proizvodima, itd.)
  • Personalizacija korisničkog interfejsa u zavisnosti od lokacije ili kredibilnosti klijenta
  • Pružanje informacija putem bankomata vezanih za provizije i kamate, protok gotovog novca
  • Promocija proizvoda banke ili obezbeđivanje oglasnog prostora agencijama za oglašavanje
  • Prodaja finansijsklh i nefinansijskih proizvoda i usluga (dopuna pre-paid kartica i kredita korporativnih kartica različitih trgovaca, osiguranje, kuponi, vaučeri za popuste, karte, itd.)
  • Povezivanje informacionih kioska na IP mrežu, kojom su povezani i bankomati i software management za oba tipa uređaja.

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100