First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge

Štampa i personalizacija platnih i ID kartica

Ponudite Vašim klijentima brendiran način plaćanja, kroz uslugu izdavanja kartica sa oznakom Vaše firme. First Data Vam obezbeđuje Card Issuing Servise koji su superiorni i izgrađeni za budućnost, sa inventivnom funkcionalnošću, easy-to-use tehnologijom koja omogućava bližu saradnju sa Vašim klijentima i brzu reakciju pri stalno novim zahtevima klijenata.

Plastične kartice se koriste u razne svrhe: ID kartice zaposlenih, loyalty kartice, kartice osiguranja, kartice za zdravstvenu zaštitu, korporativne i kartice klijenat. First Data obezbeđuje grafički dizajn, potpunu kolor štampu, indent ili embosiranu štampu teksta, kodiranje magnetne trake i kreiranje bar koda.

Podela kartica prema vrsti

Prema upotrebi kartice se dele na:
 • Platne kartice
 • Brendirane kartice (EC/MC, Maestro, ec, edc, Cirrus, VISA, VISA Electron, American Express, Diners Club, JCB...)
 • Nebrendirane/pretpletne/kreditne kartice
  • Petrol kartice
  • Kreditne kartice
 • Druge kartice (ID kartice)
  • Identifikacione (koje sadrže ime, fotografiju i druge lične podatke)
  • Loyalty kartice
  • Ostale kartice (kalendari, oznake proizvoda, pokloni, vizit karte...)

Podela kartica prema tipu informacija koje sadrže:

 • Magnetne kartice
  • LoCo, Low Coersivity (gustina magnetnog zapisa 300 Oe)
  • MeCo, Medium Coersivity (gustina magnetnog zapisa 2700 Oe)
  • HiCo, High Coersivity (gustina magnetnog zapisa 4000 Oe)
 • Čip kartice
  • Kontaktne čip kartice (memorija, procesor, mikroprocesor kartice)
  • Beskontaktne čip kartice
 • Kombinovane kartice
  • Čip kartice + magnetna traka
Kartice mogu takođe da sadrže traku za potpis, koju vlasnik kartice potpisuje prilikom preuzimanja kartice.

Usluge koje pruža First Data

 • Proizvodnja (štampa) kartica
 • Grafički dizajn
 • Personalizacija kartica
 • Generisanje sigurnosnih podataka
 • Pakovanje kartica
 • Distribucija kartica (mailing)

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100