First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge
Usluga mobilnog plaćanja

Usluga mobilnog plaćanja

Usluga mobilnog plaćanja je savremen i komforan način dopune prepaid i plaćanja postpaid računa mobilnog telefona putem SMS poruke. Korišćenjem ovog servisa korisnici platnih kartica mogu dopuniti prepaid i platiti postpaid račun svog mobilnog telefona u bilo koje vreme i na bilo kojem mestu u zemlji i inostranstvu.Takođe, mogu dopuniti prepaid i platiti postpaid račun svojih članova porodice i prijatelja.

 

Ovaj servis trenutno omogućava dopunu prepaid brojeva svih mobilnih operatera u Srbiji (MTS, Telenor, VIP), kao i plaćanje postpaid računa MTS-ovih korisnika, koji su ujedno i korisnici platnih kartica iz programa VISA i MasterCard.

 

Da biste postali korisnik ove usluge, neophodno je da kontaktirate banku izdavaoca Vaše platne kartice.

 

Na prijavljeni broj mobilnog telefona, dobićete SMS poruku sa mPIN-om, odnosno šifrom kojom ćete ubuduće potvrđivati sve transakcije plaćanja postpaid računa. Važno je da mPIN čuvate u tajnosti i ne otkrivate ga trećem licu.

 

Ukoliko ste već registrovani za uslugu plaćanja dopune prepaid kredita i imate mPIN broj, nećete dobiti novi, već ćete transakcije potvrđivati svojim postojećim mPIN-om za dopunu prepaid kredita.

 

Banke koje su omogućile korisnicima svojih kartica ovaj servis :

 

 

> POSTPAID plaćanje računa - MTS > POSTPAID plaćanje računa - VIP > DOPUNA MOBILNOG TELEFONA KORIŠĆENJEM PLATNE KARTICE

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100