First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge

Issuing

First Data više od 35 godina posluje kao strateški procesing partner nekih od najuspešnijih i najinovativnijih issuer-a kreditnih i debitnih kartica. Ovo jedinstveno iskustvo i stručnost uz najmoćniji i najfleksibilniji sistem procesiranja stvorio je rešenja za end-to-end issuing koja se bave svakom fazom:
 • Issuing i cardmanagement raznih tipova platnih kartica (PK)
 • Transakcija issuer-autorizacija, autorizacija od strane issuer-a, uz on-line vezu sa bankovnim računom vlasnika kartice
 • Priprema fajlova za kliring transakcija
 • Praćenje rizika
 • Chargeback (reklamacije)
 • Blokiranje kartica
 • Personalizacija različitih vrsta, tipova platnih kartica
Card Issuing and cardmanagment

Issuing i cardmanagenet

First Data obavlja procesiranje i cardmanagement prema važećim standardima i preporukama međunarodnih kartičarskih organizacija (EuroCard/MasterCard, VISA). Ove aktivnosti uključuju:
 • Input automatizovane aplikacije u sistem
 • Promenu automatizovanih parametara (ime, adresa, broj računa, limiti, itd.)
 • Zamenu kartice kada je izgubljena ili ukradena
 • Ponovno izdavanje oštećene kartice
 • Pripremu podataka za personalizaciju kartica metodom embosiranja , indent štampe ili laserske štampe i generisanje PINova i drugih sigurnosnih elemenata, generisanje kodova
 • On-line pristup banke cardmanagementu da bi se dobile informacije o klijentima i njihovim transakcijama i da bi se ti podaci promenili (gde je dozvoljeno)
 • Definisanje različitih zaduženja i provizija, uglavnom:
  • za transakcije (na bankomatima, na POS terminalima)
  • za kartice (npr. za izdavanje kartica, obnovu, blokiranje, itd.)
  • za vođenje računa (npr. godišnja provizija)
  • kamatne stope (kod kreditnih kartica)
  • kaznena provizija za kašnjenje sa uplatom računa (kreditne kartice)
 • Priprema fajlova za kliring transakcija. Ova usluga uključuje:
  • Pripremu fajlova i podataka iz kliringa (domaćih, međunarodnih), priprema unosa za obračun transakcija i otvaranje obračunskih fajlova za banke - izdavaoce kartica
  • Procesiranje kursnih lista za obračun vrednosti transakcija u različitim valutama

Obračun igra važnu ulogu u cardmanagementu i pruža podatke koji su direktno primenljivi na obračunski sistem banke.

 • Risk monitoring. Risk monitoring je usluga koja:
  • se sastoji od monitoringa, snimanja i procene nivoa rizika zahteva za autorizaciju i realizovanih transakcija preko sistema plaćanja kojim upravlja First Data
  • podrazumeva: procenu nivoa rizika za transakcije sa stanovišta izdavaoca platnih kartica, kao i procenu i analizu svih nestandardnih uslova i definisanje mera
  • je obezbeđena sistemom RM-V4, koga je sertifikovala VISA
  • podrška rešavanju pritužbi
 • Usluga rešavanja pritužbi (tzv. Chargeback) predstavlja podršku bankama i automatizovano procesiranje pritužbi valsnika kartica.
  • Blokiranje kartice - Ova usluga podrazumeva non-stop mogućnost da vlasnik kartice blokira karticu (24 časa/7 dana u nedelji) u slučaju gubitka ili krađe. First Data takođe obezbeđuje vođenje non-stop liste, baze podataka o karticama koje izdavalac, banka, želi da blokira.

Issuing različitih vrsta kartica

First Data pruža podršku u izdavanju i cardmanagementu sledećih kartica:
 • Debitne kartice
 • Kreditne kartice
 • Korporativne kartice
 • Pre-paid kartice
 • Privatne kartice za nebankarske institucije

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100