First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge
Charging of GSM prepaid cards on ATMs

Dopuna GSM prepaid kartica na bankomatima

First Data obezbeđuje dodatnu uslugu vlasnicima pre-paid kartica - kupovinu vaučera za dopunu na bankomatima.

 

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100