First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge

Rešenja za elektronsku trgovinu

Bez obzira da li imate mesto za maloprodaju ili se bavite elektronskom trgovinom, First Data Vam obezbeđuje rešenja za PK i internet koja su potrebna za obradu plaćanja praktično na svakom mestu. Naša najnovija rešenja za PK i internet tehnologiju Vam pomažu da i dalje budete ispred svoje konkurencije zahvaljujući bezbednim elektronskim transakcijama i da svoju postojeću računarsku opremu pretvorite u terminal za plaćanje.

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100