First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge
Da biste uspešnije kontaktirali Vaše klijente bili produktivniji i brži First Data Vam nudi svoj Call Centar sa obučenim zaposlenima i gotovim call menadžment rešenjima. Od sistema za upit klijenata do telefonskih automatizovanih servisa, First Data je otvorena za komunikaciju olakšavajući poslovanje klijentima i štedeći njihovo vreme i novac.
Call Center

Call Centar

First Data Vam obezbeđuje rešenja bez obzira da li sami upravljate centrom za pozive ili želite da neke ili sve usluge centra za pozive poverite nama. First Data Rešenje razvoja usluga za klijenta davaće Vašem timu za rad sa klijentima informacije kojima se brzo i tačno rešavaju upiti klijenata, čime se pruža bolja usluga i poboljšavaju odnosi sa klijentima. Ukoliko želite nekom drugom licu izvan firme da poverite vođenje dela ili svih usluga koje se odnose na pozive Vaših klijenata, First Data je sastavila tim izuzetno stručnog osoblja za pružanje usluga klijentima i iskusan menadžment koji pruža usluge klijentima finansijskih institucija u više centara za pozive štedeći vreme i troškove u vezi sa istim.

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100