First Data
Srpski   |   English
Proizvodi i UslugePartneriProfil Karijera Press Centar
Kontakt
Proizvodi i Usluge

Acquring

First Data nudi kompletne usluge acquiring-a osmišljene da pomognu bankama da razviju rentabilnost svojih trgovačkih portfelja. Procesiramo transakcije obavljene debitnim i kreditnim karticama na više tržišta i podržavamo sve značajne nacionalne i međunarodne tipove platnih kartica, uz front-end swtiching i trgovačko računovodstvo. Naša usluga acquiring-a i swtching-a obuhvata:
 • Menadžment i kontrolu bankomata i POS terminala
 • Povezivanje na međunarodne mreže
 • Procesiranje transakcija
 • Obezbeđivanje podataka za obračun transakcija od strane trgovaca
 • Pripremu izveštaja
 • Risk monitoring
Acquiring Upravljanje mrežnim uređajima uključuje upravljanje i kontrolu uređaja za transakciju ATM i EFT POS terminala povezanih na First Data sistem za autorizaciju.
 • Povezivanje na međunarodne mreže

Autorizacioni sistem je povezan sa mrežama MasterCard, VISA, AmEx i Diners Club kao i sa sistemima svih izdavalaca kartica.
 • Procesiranje transakcija

Procesiranje je osnova za obračun transakcija prema trgovcima i za kliring sa izdavaocima kartica.
 • Obezbeđenje podataka za obračun transakcija od strane trgovaca
 • Priprema izveštaja
 • Risk monitoring

Connect

Ukoliko želite više informacija o uslugama koje pruža First Data, kontaktirajte nas:

Sales Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100
Marketing Department
Tel: +381 (0) 11 20 71 100